CZY WIECIE, że

Papier Do wyprodukowania 1 tony papieru z makulatury w porównaniu z wykonaniem go z celulozy (surowca pierwotnego) zużyjemy tylko 1/2 wody, około 30% energii, zmniejszymy zanieczyszczenie atmosfery o 75%, zanieczyszczenie wody o 35% i uratujemy 17 drzew?

NEWS


Archive