Semináre v roku 2016

Semináre v roku 2016

Rok 2016 je plný zmien v oblasti odpadového hospodárstva. Zmeny sa dotýkajú aj agendy obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Pozývame Vás na semináre, kde sa oboznámite s aktuálnymi povinnosťami, zmenami a spôsobom vzájomnej spolupráce.

Ponuka seminárov v druhom polroku 2016

Pokračujeme už v 6 ročnej v tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov. Prvú sériu seminárov k obalom a neobalovým výrobkom, ako aj k elektrozariadeniam a batériám máme úspešne za sebou. Semináre v druhom polroku začínajú v septembri. Seminár „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ sa uskutoční tradične v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Prihlásiť sa môžete nižšie.

Tím NATUR-PACK

Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k obalom a vo vzťahu k novovzniknutým neobalovým výrobkom. Seminár je zameraný na povinnosti a zmeny od 1.7.2016.

 

Lektormi budú zástupca klientského oddelenia a environmentálny konzultant z NATUR-PACK.

 

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov
  • Výklad základných pojmov
  • Registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti
  • Evidencia a príklady

 

Prehľad termínov a miest konania najbližších seminárov Obaly a neobalové výrobky od A po Z:

27.9.2016 utorok – Bratislava – Garni G hotel (budova DOPRASTAV) - Košická 52, 82108 Bratislava

28.9.2016 streda – Banská Bystrica – Hotel LUX - Nám. Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica

4.10.2016 utorok – Košice – budova Aston Building - Werferova 1, 040 11 Košice

 

 

MEDIÁLNY PARTNER

Termíny a miesta školení

MESTO TERMÍN
Bratislava
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 27.9.2016 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 24.8.2016
- Po termíne prihlásenia
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 27.9.2016 - Deň: Utorok - Čas: 14:00 - 16:00 - Termín prihlášok: 22.9.2016
- Po termíne prihlásenia
Banská Bystrica
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 28.9.2016 - Deň: Streda - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 21.9.2016
- Po termíne prihlásenia
Košice
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 4.10.2016 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 14.9.2016
- Po termíne prihlásenia