Semináre v roku 2016

Ponuka seminárov v prvom polroku 2016

Rok 2016 je plný zmien v oblasti odpadového hospodárstva. Zmeny sa dotýkajú aj agendy obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Pozývame Vás na semináre, kde sa oboznámite s aktuálnymi povinnosťami, zmenami a spôsobom vzájomnej spolupráce.

Pokračujeme už v 6 ročnej v tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov. V mesiaci máj máme naplánované semináre Obaly a neobalové výrobky od A po Z v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V priebehu roka opätovne pridáme aj semináre zamerané na na elektrozariadenia a batérie a akumulátory.

Prihlásiť sa môžete nižšie.

Tím NATUR-PACK


OBALY A NEOBALOVÉ VÝROBKY OD A po Z

Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce z nového zákona o odpadoch vo vzťahu k obalom a vo vzťahu k novovzniknutým neobalovým výrobkom.

Lektormi budú obchodník a environmentálny konzultant z NATUR-PACK.

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov
  • Výklad základných pojmov
  • Registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti
  • Evidencia
  • Povinnosti voči Recyklačnému fondu

 

ELEKTROODPADY A BATÉRIE

Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce z nového zákona o odpadoch vo vzťahu k elektrozariadeniam a batériám a akumulátorom.

Je určený pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení všetkých druhov, vrátane batérií.

Lektormi budú obchodník a environmentálny konzultant z NATUR-PACK.

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť elektrozariadení a na oblasť batérií a akumulátorov
  • Výklad základných pojmov
  • Základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch  a vykonávacích vyhlášok pre tieto dve oblasti, vrátane registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností
  • Evidencia
  • Povinnosti voči Recyklačnému fondu

 

MEDIÁLNY PARTNER

Termíny a miesta školení

MESTO TERMÍN
Bratislava
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 17.5.2016 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 10.5.2016
- Po termíne prihlásenia
Banská Bystrica
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 18.5.2016 - Deň: Streda - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 11.5.2016
- Po termíne prihlásenia
Košice
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 19.5.2016 - Deň: Štvrtok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 12.5.2016
- Po termíne prihlásenia
Praha
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 25.5.2016 - Deň: Streda - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 18.5.2016
- Po termíne prihlásenia