Semináre v roku 2017

Rok 2016 bol plný zmien v oblasti odpadového hospodárstva a ďalšie zmeny možno očakávať aj v roku 2017. Zmeny sa dotýkajú aj agendy obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Pozývame Vás na semináre, kde sa oboznámite s aktuálnymi povinnosťami, zmenami a spôsobom vzájomnej spolupráce.

Ponuka seminárov v prvom polroku 2017

Pokračujeme už v 7 ročnej v tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov.  Semináre v prvom polroku začínajú v mesiaci marec. Seminár „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ sa uskutoční už tradične v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Tím NATUR-PACK

Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Semináre sa budú zaoberať novelizáciami vyhlášok, ukončením prechodných období v zákone o odpadoch, povinnostiam výrobcov obalov a neobalových výrobkov definovaných zákonom o odpadoch, ich plnením v praxi a ďalším otázkam.

Lektormi budú zástupca klientského oddelenia a environmentálny konzultant z NATUR-PACK.

Hlavné okruhy tém seminára:

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov
  • Výklad základných pojmov
  • Registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti
  • Evidencia a príklady

 

Prehľad termínov a miest konania najbližších seminárov Obaly a neobalové výrobky od A po Z:


2.3.2017   štvrtok -    Košice – budova Aston Building - Werferova 1, 040 11 Košice

9.3.2017   štvrtok -    Bratislava – Garni G hotel (budova DOPRASTAV) - Košická 52, 82108 Bratislava

13.3.2017 pondelok - Banská Bystrica – Hotel LUX - Nám. Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica

 

 

MEDIÁLNY PARTNER

Termíny a miesta školení

MESTO TERMÍN
Bratislava
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 9.3.2017 - Deň: Štvrtok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 2.3.2017
- Po termíne prihlásenia
Banská Bystrica
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 13.3.2017 - Deň: Pondelok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 6.3.2017
- Po termíne prihlásenia
Košice
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 2.3.2017 - Deň: Štvrtok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 28.2.2017
- Po termíne prihlásenia