Novinky

  • NATUR-PACK ako prvá OZV rieši tému medvede vs. odpadové kontajnery Pre obce

    14.09.2021 - NATUR-PACK ako zo všetkých oslovených OZV zareagoval na žiadosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri edukácii v téme medvede vs. odpadové kontajnery. Prvá zo série reportáži YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti je na svete.

  • NATUR-PACK získal prestížne ocenenie Nadácie Pontis VIA BONA Všeobecné

    09.09.2021 - Za projekt YouTube portál NATUR-PACK sme získali prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA, ktoré každoročne udeľuje zodpovedným firmám Nadácia Pontis. Pre tím NATUR-PACK je to nesmierna česť i radosť zároveň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú a podieľali na našej videotvorbe.

  • Od septembra 2021 bude prebiehať vrecový zber triedeného odpadu v celej Bratislave Pre verejnosť

    08.09.2021 - V Bratislave sa od septembra 2021 zavádza vrecový zber triedeného odpadu vo všetkých mestských častiach. Vrecový zber sa týka papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov.