Neobalové výrobky

Zákon o odpadoch č.79/2015 zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov aj na tzv. NEOBALOVÉ  VÝROBKY.

 

Za neobalový výrobok sa považuje výrobok, ktorý

 • nie je obalom a nie je určený na balenie,
 • odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálnych odpadov a
 • patrí do skupiny výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla alebo viacvrstvových kombinovaných materiálov

 

Ak dovážate alebo vyrábate napríklad:

 • podlahové krytiny,  obklady na steny alebo stropy z plastov
 • plastové umývadlá, vane
 • plastový kuchynský a stolový riad
 • plastové kufre, aktovky, kabelky, puzdrá
 • plastový nábytok
 • plastové stavebnice
 • a mnohé ďalšie plastové výrobky

 • noviny, časopisy, knihy, letáky, papier a lepenka, kalendáre, mapy, hudobniny, tapety
 • a mnohé ďalšie papierové výrobky

 • sklenené stolové, kuchynské, toaletné, kancelárske výrobky
 • tabuľové sklo
 • sklenené zrkadlá
 • sklenené dlažbové kocky, dlaždice, obkladačky
 • sklenené perly a imitácie drahokamov
 • laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný
 • a mnohé ďalšie sklené výrobky

vznikajú Vám za dané výrobky nové povinnosti.

Zoznam neobalových výrobkov je uvedený v prílohe č.16 vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

 

V prípade, že dovážate alebo vyrábate dané výrobky a sú splnené podmienky neobalového výrobku uvádzané vyššie, považujete sa za výrobcu neobalového výrobku. V takomto prípade je potrebné:

 • zaregistrovať sa do 31.1.2016 do registra výrobcov neobalových výrobkov na MŽP SR
 • plniť si povinnosti za tieto výrobky výlučne prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, tzv. OZV pre obaly, od 1.7.2016

NATUR-PACK Vám samozrejme vie pomôcť aj s plnením týchto nových povinností.


 

 

25.01.2016


[NP1]Dat prelink na vyhlasku

Ďalšie články