Vďaka NATUR-PACKu absolvovalo zážitkovú ekovýchovu v druhom polroku 2016 takmer 10 000 detí!

Ďalšie články