Vznik ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ ("ASO")

Oprávnené organizácie  NATUR-PACK, a.s., SEWA, a.s., LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s., ENVI-REA, a.s., SLOVMAS, a.s. vytvorili 27. augusta 2010 ASOCIÁCIU OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava.
Trhový podiel členov ASOCIÁCIE OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ („ASO“) predstavuje viac ako 70% trhu Slovenska.