Blog

 • Je vrecový systém lepší ako kontajnerový?

  03.06.2020 - V týchto dňoch sa v Bratislave hovorí viac ako inokedy o takom obyčajnom slove ako je VRECE. Resp. o zmene v systéme zberu triedených zložiek vo vybraných častiach Bratislavy, ktoré majú charakter Individuálnej bytovej výstavby (ďalej ako “IBV“). Zber odpadov cez kontajnerové stojiská bude nahradený vrecovým zberom, s výnimkou zeleného kontajnera na sklo. čítať viac…

 • Zákon o odpadoch musí platiť pre všetkých rovnako. Aj pre výrobcov novín a časopisov

  13.05.2020 - Začiatkom tohto roka (január!) sa to začalo. Zopár spoločností (zákon o odpadoch ich volá výrobcovia) si povedalo, že bez ohľadu na to, že je to protiprávne konanie, nepodpíšu zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a nebudú uhrádzať recyklačné poplatky, z ktorých sa hradí triedenie a recyklácia odpadov zozbieraných v slovenských obciach a mestách. čítať viac…

 • Prečo nie sú recyklačné poplatky nastavené správne?

  07.05.2020 - "Poplatky v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) nie sú nastavené správne a neodzrkadľujú environmentálne dopady používaných materiálov." "Ako ukazujú údaje od OZV z iných európskych krajín, prax v zahraničí je odlišná." čítať viac…

 • Rozšíri sa portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020?

  14.04.2020 - OZV NATUR-PACK požiadala MŽP SR 15.1.2020 listom o stanovisko k objasneniu definície komunálneho odpadu pre neobalové výrobky, ktorá má začať platiť od 1.7.2020.  Otázky boli rozdelené do dvoch okruhov s doplnením o otázky, s ktorými sa stretávame v praxi. čítať viac…

 • Triedený zber v čase koronavírusu

  02.04.2020 - Oblasť odpadového hospodárstva nie je aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR priamo dotknutá. Ak nepočítame krátke uzatvorenie a znovuotvorenie zberných dvorov, opatrenia sa odpadov dotýkajú najmä nepriamo. čítať viac…

 • Vyriešime problém s nezazmluvnenými obcami?

  19.03.2020 - Aj v oblasti odpadového hospodárstva je v súčasnosti témou číslo 1 koronavírus. To však nemení nič na skutočnosti, že dnes (19. marca 2020) je na Slovensku stále takmer 90 obcí s viac ako 85.000 obyvateľmi, ktorí nemajú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV v obci financuje náklady na triedený zber... čítať viac…