Blog

 • Nejasná evidencia obehov opakovane použiteľných obalov

  23.11.2021 - Výrobca vyhradeného výrobku je povinný v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia (ďalej len „MŽP“) ustanovené údaje z nej. Evidenčné a ohlasovacie povinnosti za svojich výrobcov má aj organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), a to podľa § 28 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch. čítať viac…

 • Analýzy triedených odpadov sú vlajkovou loďou odbornosti OZV NATUR-PACK

  22.10.2021 - Každá OZV by mala v rámci plnenia svojich povinností priebežne sledovať aj kvalitu triedenia v partnerských samosprávach, pretože nie je všetko iba o celkových číslach vyzbieraných odpadov. Dôležitá je aj kvalita samotného triedenia. Od nej sa totiž odvíja aj kvalita a efektivita recyklácie. čítať viac…

 • V OZV NATUR-PACK to robíme inak

  14.10.2021 - Konkurenčné OZV si však neuvedomujú, že aj dnes v roku 2021 existuje niečo ako klientská lojalita, a od našich klientov sa dozvedáme okrem iného aj to, akým štýlom sú oslovovaní konkurenciou a čím sa argumentuje. Napriek tomu, že časť takýchto aktivít konkurencii dlhodobo prechádza, dokonca z nich benefitujú (hoci niektoré iba rok, kým klienti prídu na to, že im nedokážu plniť záväzky a zákonné povinnosti), v NATUR-PACKu sme sa rozhodli robiť veci inak. čítať viac…

 • Medvede vs. odpadové kontajnery. NATUR-PACK opäť potvrdil pozíciu lídra.

  29.09.2021 - Medvede vs. odpadové kontajnery. Téma vrie. Sledovanosť láme naše odpadárske rekordy. Ruka v ruke s tým prichádzajú aj tony hejtov a nenávistných komentárov. Za prizvanie k tejto téme sme však veľmi vďační. Dostali sme opäť príležitosť potvrdiť pozíciu lídra v oblasti edukácie laickej i odbornej verejnosti. čítať viac…

 • NATUR-PACK radí, ako riešiť preplnené kontajnery v meste Košice

  09.08.2021 - Košičanov trápia preplnené kontajnery. V tomto článku sa dočítate, aká je situácia v oblasti triedeného zberu v Košiciach z pohľadu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR-PACK, a.s., ktorá v meste Košice triedený zber financuje, ako aj to, kto a ako rozhoduje o počte kontajnerov a ako sa dá prispieť k riešeniu situácie. čítať viac…

 • Triedenie kuchynského bioodpadu. Aká je situácia po prvých mesiacoch?

  14.06.2021 - Od 1. januára majú slovenské obce a mestá (s výnimkou Bratislavy a Košíc) novú povinnosť: musia pre svojich obyvateľov zabezpečiť separovanie ďalšej zložky komunálneho odpadu. Je ňou biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Niektorým obyvateľom sa tak od začiatku roka postupne začali objavovať na stojiskách s komunálnym odpadom hnedé zberné nádoby. čítať viac…