Blog

 • Zálohovanie prinieslo spoluprácu NATUR-PACKu a Správcu zálohového systému

  23.01.2022 - Keď sa pred 10 mesiacmi rezort životného prostredia rozhodol, že od 1.1.2022 spustí zálohový systém pre nápojové obaly, tušili sme, že časový priestor pre rozbeh takéhoto náročného projektu to nie je veľký. Rozhodli sme sa však urobiť všetko preto, aby sme tomuto systému triedenia čítať viac…

 • Nejasná evidencia obehov opakovane použiteľných obalov

  23.11.2021 - Výrobca vyhradeného výrobku je povinný v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu životného prostredia (ďalej len „MŽP“) ustanovené údaje z nej. čítať viac…

 • NATUR-PACK rozbieha školenia a prednáškový cyklus pre výrobcov, pedagógov i verejnosť

  25.03.2021 - Edukácia je to, čo náš tím NATUR-PACK veľmi baví, o tom niet pochýb. Ako organizácia zodpovednosti výrobcov vidíme vo vzdelávaní klientov i verejnosti nielen naše poslanie, ale aj skutočný význam. Palivom pre naše aktivity je odozva klientov, samospráv, pedagógov i širšej verejnosti, od ktorých dostávame každoročne stovky podnetov, námetov a otázok. čítať viac…

 • OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za nemalý podiel na výbornej správe od EUROSTATu!

  18.01.2021 - V recyklácii odpadov z plastových obalov patríme medzi najlepšie krajiny Európskej únie (EÚ). Tento úspech je tiež úspechom zodpovedných výrobcov, ktorí platia tzv. recyklačné poplatky a systém financujú prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). čítať viac…

 • Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

  07.12.2020 - V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať... čítať viac…

 • OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

  20.11.2020 - Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní. čítať viac…