Blog

 • Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

  07.12.2020 - V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať... čítať viac…

 • OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

  20.11.2020 - Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní. čítať viac…

 • Prečo je dobré byť klientom OZV NATUR-PACK?

  26.08.2020 - Veľké aj menšie firmy, živnostníci a rôzne organizácie či združenia podliehajú zákonu o odpadoch. V podstate takmer celé podnikateľské prostredie sa mu nevyhne. Novodobý strašiak, nelogické riešenia, byrokratická a hlavne finančná záťaž. čítať viac…

 • Sú free rideri problémom financovania triedeného zberu?

  06.07.2020 - V oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú tzv. free rideri podnikatelia, ktorí spĺňajú definíciu výrobcu podľa zákona o odpadoch, ale zákonné povinnosti si neplnia. čítať viac…

 • Za 6 dní môže dôjsť k bezprecedentnému nárastu recyklačných poplatkov

  25.06.2020 - Na tejto webovej stránke sa začalo odpočítavanie kedy dôjde k zmene definície komunálneho odpadu v zákone o odpadoch. Podľa uvedeného textu prestanú od 1.7.2020 podnikatelia platiť za vývoz komunálneho odpadu, o ktorý sa budú musieť postarať obce v spolupráci s OZV. čítať viac…

 • Prečo nie sú recyklačné poplatky nastavené správne?

  07.05.2020 - "Poplatky v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) nie sú nastavené správne a neodzrkadľujú environmentálne dopady používaných materiálov." "Ako ukazujú údaje od OZV z iných európskych krajín, prax v zahraničí je odlišná." čítať viac…