Blog

 • Čo so stromčekom po Vianociach?

  28.12.2020 - Vianočné obdobie pokoja a oddychu stále trvá, darčeky už síce máme dávno rozdané, ale stromček stále svieti. Čo však mnohých z nás ešte len čaká, sú haldy odpadu, ktorých sa potrebujeme zbaviť. Viete, ako s vianočným stromčekom naložiť, keď sa jeho poslanie naplní? čítať viac…

 • Triedenie odpadov počas Vianoc

  08.12.2020 - Produkcia odpadov má svoje špecifiká v priebehu roka a jedným z nich je aj to, že v predvianočnom období ich tvoríme citeľne viac, keďže sa nakupujú, balia a odbaľujú darčeky najrôznejšieho druhu. čítať viac…

 • Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

  07.12.2020 - V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať... čítať viac…

 • Elektroodpady a odpady z batérií a akumulátorov má význam triediť!

  27.11.2020 - Elektroodpady a ani batérie a akumulátory nepatria do prírody ani do zmesového kontajnera, avšak ani do niektorého z farebných kontajnerov na tradičný triedený zber (plasty, kovy, papier, sklo). Je to, žiaľ, na Slovensku ich veľmi častý osud. čítať viac…

 • Najväčší DOOR to DOOR systém triedenia na Slovensku sa rozbieha v Bratislave

  23.11.2020 - Najväčší zber triedeného odpadu vo forme tzv. DOOR TO DOOR systému (zber od dverí k dverám) na Slovensku sa rozbieha v Bratislave. Nedávno sme v spolupráci s magistrátom hl. mesta a zberovou spoločnosťou uskutočnili prvú analýzu odpadov triedených v rámci pilotného projektu. čítať viac…

 • OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

  20.11.2020 - Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov. V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní. čítať viac…