Blog

  • Triedený zber v čase koronavírusu I.

    02.04.2020 - Oblasť odpadového hospodárstva nie je aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR priamo dotknutá. Ak nepočítame krátke uzatvorenie a znovuotvorenie zberných dvorov, opatrenia sa odpadov dotýkajú najmä nepriamo. čítať viac…

  • Vyriešime problém s nezazmluvnenými obcami?

    19.03.2020 - Aj v oblasti odpadového hospodárstva je v súčasnosti témou číslo 1 koronavírus. To však nemení nič na skutočnosti, že dnes (19. marca 2020) je na Slovensku stále takmer 90 obcí s viac ako 85.000 obyvateľmi, ktorí nemajú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV v obci financuje náklady na triedený zber... čítať viac…

  • Prečo zostali obce bez organizácií zodpovednosti výrobcov?

    04.02.2020 - Vo štvrtok (23.1.2020) vydalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tlačovú správu, v ktorej požadujú od Koordinačného centra (KC) pre obaly okamžité riešenie problému s financovaním triedeného zberu v takmer 200 obciach (s 270 000 obyvateľmi), ktoré nemajú zmluvu s OZV. čítať viac…