Certifikáty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a EMAS

Úspešná recertifikácia ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., má dlhodobo zavedené systémy Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Po troch rokoch sme sa rozhodli preveriť systémy cez renomovanú medzinárodnú spoločnosť SGS Slovakia, spol. s r. o., ktorá nám potvrdila skutočne kvalitne nastavené procesy. Vyhoveli sme požiadavkám noriem a úspešne sme prešli recertifikačným auditom začiatkom novembra 2015.

Spoločnosť NATUR-PACK sa stala štvrtou organizáciou na Slovensku s aktívnym osvedčením EMAS, dobrovoľnej schémy Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit. Získala ju koncom roka 2014. Súčasťou osvedčenia EMAS je pozičný dokument - Environmentálne vyhlásenie, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie.