Certifikáty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Úspešná recertifikácia ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., má dlhodobo zavedené systémy Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Po troch rokoch sme sa rozhodli preveriť systémy cez renomovanú medzinárodnú spoločnosť SGS Slovakia, spol. s r. o., ktorá nám potvrdila skutočne kvalitne nastavené procesy. Vyhoveli sme požiadavkám noriem a úspešne sme prešli recertifikačným auditom v roku 2015 aj 2018.

 

 

 

 

Certifikát na stiahnutie