1. diel seriálu Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z

Pre klientov sme pripravili prvé tohtoročné informačné video. V ňom si povieme o viac systéme Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v praxi, ako aj o spôsobe financovania triedeného zberu komunálneho odpadu. Ide o prvý diel vzdelávacieho seriálu "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z".