2.diel seriálu Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z

Druhý diel vzdelávacieho seriálu pre výrobcov sa bude podrobnejšie venovať samotnej definícii pojmu Výrobca. Názov videa: Výrobca obalov nie len kto obal vyrába Veríme, že podobne ako prvý diel (https://www.youtube.com/watch?v=LIi_xVSqaWI&t=5s) vzbudí pozornosť a poskytne užitočné informácie.