Podujatia v októberi 2018

Pondelok
1. 10.
Utorok
2. 10.
Pre klientov Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z"
Streda
3. 10.
Pre klientov Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Košice
Štvrtok
4. 10.
Pre klientov Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Banská Bystrica
Piatok
5. 10.
Sobota
6. 10.
Nedeľa
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
Pre klientov Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 3.štvrťrok 2018
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
Pre klientov Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Bratislava
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.