Podujatia v októberi 2018

Pondelok
1. 10.
Utorok
2. 10.
Streda
3. 10.
Štvrtok
4. 10.
Piatok
5. 10.
Sobota
6. 10.
Nedeľa
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
Pre klientov Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 3.štvrťrok 2018
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.