Podujatia v apríli 2018

Pondelok
26. 3.
Utorok
27. 3.
Streda
28. 3.
Štvrtok
29. 3.
Piatok
30. 3.
Sobota
31. 3.
Nedeľa
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
Pre klientov Konzultačné dni NATUR-PACK
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
Pre klientov Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 1.štvrťrok 2018
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
Pre klientov 3. diel seriálu Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
Pre verejnosť Deň Zeme na Železnej Studničke
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.
2. 5.
Pre klientov Konzultačné dni NATUR-PACK
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.