Podujatia v apríli 2020

Pondelok
30. 3.
Pre verejnosť Úvodné video k vzdelávaciemu portálu Garbage Gobblers
Utorok
31. 3.
Streda
1. 4.
Pre verejnosť Video k dokumentárnemu filmu PET kajak Projekt
Štvrtok
2. 4.
Piatok
3. 4.
Sobota
4. 4.
Nedeľa
5. 4.
Pre verejnosť Dokumentárny film PET kajak Projekt
6. 4.
7. 4.
8. 4.
Pre verejnosť Reportáž z bioplynovej stanice v Horovciach
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
Pre obce ZRUŠENÉ Zážitkový program Zberný dvor s B.Jobusom
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.