Pondelok
29. 6.
Utorok
30. 6.
Pre verejnosť Výroba recyklovaného papiera z obalov od vajíčok
Streda
1. 7.
Štvrtok
2. 7.
Piatok
3. 7.
Pre verejnosť Vrecový zber v meste Bratislava
Sobota
4. 7.
Nedeľa
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
Pre verejnosť Zero waste tip
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
Pre verejnosť Reportáž zo skládky odpadov
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
Pre verejnosť Triedenie odpadov s Naturpáčikom: Plastový obal z drogérie
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.