Podujatia v februári 2021

Pondelok
1. 2.
Utorok
2. 2.
Streda
3. 2.
Štvrtok
4. 2.
Piatok
5. 2.
Sobota
6. 2.
Nedeľa
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
Pre verejnosť Skládka je najhoršia možnosť
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
Pre verejnosť Animovaný seriál Triedenie odpadov s Naturpáčikom
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.