Podujatia v auguste 2021

Pondelok
26. 7.
Utorok
27. 7.
Streda
28. 7.
Pre verejnosť Triedenie odpadov s Naturpáčikom: Kartónové krabice
Štvrtok
29. 7.
Piatok
30. 7.
Sobota
31. 7.
Nedeľa
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
Pre verejnosť Reportáž o krste novej knihy Branislava Jobusa "Odpadkový fantóm"
10. 8.
11. 8.
Pre verejnosť Reportáž o vrecovom zbere v Bratislave
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
Pre verejnosť Reportáž o YouTube portáli NATUR-PACK
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
Pre verejnosť SPRÁVNA TREFA: Zberný dvor
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
1. 9.
2. 9.
Pre verejnosť BEZOBALiS: Žiletka
3. 9.
4. 9.
5. 9.