Podujatia v februári 2022

Pondelok
31. 1.
Utorok
1. 2.
Streda
2. 2.
Štvrtok
3. 2.
Piatok
4. 2.
Sobota
5. 2.
Nedeľa
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
Pre verejnosť Analýza odpadu - mesto Senec
10. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.