BEZOBALIS: Desiatové obaly

V stredu 28. apríla 2021 o 15:00 si na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti budete môcť pozrieť ďalšie video na tému predchádzania vzniku odpadov, ktoré sme pre Vás pripravili v spolupráci s bezobalovým obchodom BEZOBALiS.