Cirkulárna ekonomika ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov

Vo štvrtok 26.11.2020 od 10:00 do 12:00 sa uskutoční bezplatná online konferencia Cirkulárna ekonomika ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, ktorú organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky cez platformu ZOOM.

Konferenciu otvorí predseda SOPK Peter Mihók. Účasť na konferencii potvrdili nasledovní rečníci:

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie,

Ján Budaj, minister životného prostredia SR,

Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR,

Petra Csefalvayová, INCIEN – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.,

Michal Sebíň, predseda Sekcie odpadového hospodárstva SOPK.