Dokumentárny film PET kajak Projekt

V nedeľu od 15:00 až do 15:00 nasledujúceho dňa si budete môcť pozrieť dokumentárny film PET kajak Projekt na https://www.outdoorfilmy.sk/. Ide o online premiéru filmu, ktorý bude na uvedenej stránke sprístupnený na 24 hodín.