Dušičková reportáž

V stredu 21.10.2020 o 10:00 si budete môcť pozrieť našu prvú dušičkovú reportáž na kanáli NATUR-PACK verejnosti.