Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 1.štvrťrok 2018

V termíne do 10.4.2018 majú klienti OZV NATUR-PACK za obaly a neobalové výrobky povinnosť predložiť výkazy za prvý štvrťrok 2018.