Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 2.štvrťrok 2018

V termíne do 10.7.2018 majú klienti OZV NATUR-PACK za obaly a neobalové výrobky povinnosť predložiť výkazy za druhý štvrťrok 2018.