Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 3.štvrťrok 2018

V termíne do 10.10.2018 majú klienti OZV NATUR-PACK za obaly a neobalové výrobky povinnosť predložiť výkazy za tretí štvrťrok 2018.