Predloženie výkazov za obaly a neobalové výrobky - za 4.štvrťrok 2017

V termíne do 10.1.2018 majú klienti OZV NATUR-PACK za obaly a neobalové výrobky povinnosť predložiť výkazy za posledný štvrťrok 2017.