Pripravili sme další diel seriálu pre klientov NEOBALOVÉ VÝROBKY

Na našom YouTube portáli NATUR-PACK klientom sme pripravili ďalší diel 3. dielneho seriálu Neobalové výrobky.

V druhom diely sa zameriame na povinnosti výrobcu.