Pripravili sme video o najčastejšie kladených otázkach našich klientov

Na našom kanáli NATUR-PACk klientom zverejníme 17.9.2019 o 10:00 hod video s najčastejšie kladenými otázkami klientov všeobecného charakteru.

Naň budú následne nadväzovať videá z najčastejšie kladenými otázkami klientov za Obaly a klientov za Neobalové výrobky.