Recyklácia sviečok môže znížiť množstvo odpadov z cintorínov.

V rámci iniciatívy MIESTA PREČ sme navštívili recyklátora sviečok. Na citnorínoch použité sviečky tvoria každoročne tisícky ton odpadu. Ak chcete vedieť príbeh prvého recyklátora tohto materiálu na Slovensku, pozrieť si ho môžete na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti ( https://www.youtube.com/c/NATURPACKverejnosti/videos).