Reportáž o analýze odpadov z petržalských chránených lesov (Miesta preč)

V stredu 14.7.2021 o 9:30 si budete môcť pozrieť reportáž na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti z nedávneho podujatia Vrece za vrecom vyčistime Pečniansky les, Hrabiny a Soví les, ktoré zorganizovala VÚB banka a Bratislava - hlavné mesto SR, ruku k dielu priložila aj zberová spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu a tím NATUR-PACK, ktorí manažoval aj analýzu časti vyzbieraných odpadov. Reportáž vznikla v rámci projektu Miesta preč.