Reportáž s Braňom Jobusom zo skládky odpadu

V stredu 16.9.2020 o 10:00 Vám na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti prinesieme reportáž s Braňom Jobusom zo skládky odpadu.