Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Košice

V  budove Aston Building, v meste Košice sa uskutoční obľúbený seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z".