Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z"

V hoteli Slovakia v meste Žilina sa uskutoční obľúbený seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z".