Skládka je najhoršia možnosť

V stredu 10.2.2021 o 15:00 si na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti budete môcť pozrieť naše video o skládkach odpadov.