Videoreportáž na tému ekovýchovy

V stredu 5.6. už o 8:00 zverejníme ďalšie video na našom YouTube portáli NATUR-PACK verejnosti. Tentokrát sa budeme venovať vzdelávaciemu programu, ktoré pre verejnosť pripravil z vlastnej iniciatívy spevák Thomas Puskailer.