Videoreportáž o bezobalovom nakupovaní mydiel

V stredu 16.10.2019 o 20:00 hod zverejníme na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti

zerowaste tip na tému bezobalového nakupovania mydiel.