Videoverzia VÝROČNEJ SPRÁVY OZV NATUR-PACK za rok 2020

Pre našich klientov i verejnosť sme pripravili videoverziu VÝROČNEJ SPRÁVY OZV NATUR-PACK za rok 2020. Ak chcete vo veľmi koncentrovanej podobe vedieť, čomu sme sa venovali, pozrite si videoverziu našej výročnej správy za rok 2020. Stručne, jasne a výstižne. Vybrali sme časť toho, čo sa nám v roku 2020 podarilo. A podarilo sa to aj vďaka výrobnej spolupráci s výrobcami, samosprávami, zberovými spoločnosťami, neziskovými organizáciami, odborníkmi a verejnosťou.