Vrecový zber v meste Bratislava

V piatok 3.7.2020 o 10:00 uverejníme našu reportáž o zmene systému zberu triedeného zberu odpadu z rodinných domov vo vybraných mestských častiach Bratislavy.