Zero waste tip

V stredu 8. júla 2020 o 20:00 hod. si na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti budete môcť pozrieť ďalšie video na tému predchádzania vzniku odpadov, konkrétne o tuhých šampónoch.