ZRUŠENÉ Zážitkový program Zberný dvor s B.Jobusom

V Bratislave sa pri príležitosti Dňa Zeme, dňa 22.4.2020 uskutoční pod záštitou primátora hl. mesta Matúša Valla, zážitkový program Zberný dvor.

Podujatie je určené pre deti ZŠ mestskej časti Bratislava Ružinov.