Informačné materiály

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.


Dôležité upozornenie!

V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.


Informačný materiál pre obce č. 9 (15.12.2017) - NOVINKA!

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie aktivity. Po úspešnom uvedení animovanej varianty seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca" na filmovom festivale Ekotofilm - Envirofilm, s ktorým putuje po krajských a okresných mestách Slovenska, sprístupňujeme všetky diely aj našim partnerským samosprávam. Licencia, ktorej držiteľom je NATUR-PACK umožňuje zverejňovanie týchto animovaných dielov vo všetkých médiách spravovaných obcami a mestami (web, youtube, sociálne siete, periodiká, školské premietania a pod.) a to do konca roka 2021. Ďalší materiál na stiahnutie a použitie pre vzdelávacie účely nájdete pod prehľadom jednotlivých dielov animovaného seriálu. Ide o vzdelávací plagát - Spoločne vytrieďme farebnejší svet, ktorý prehľadne vysvetľuje postup triedenia po jednotlivých komoditách (sklo, plasty, kovy, nápojové kartóny, sklo)

Animovaný seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca"

1. úvodný diel - Nehádžme všetko do jedného vreca


2. diel - Papier


3. diel - Plasty


4. diel - Sklo


5. diel - Kovy6. diel - Elektroodpady


7. diel - Odpady z batérií a akumulátorov


Plagát "Spoločne vytrieďme farebnejší svet"

Plagát si môžete stihanuť vo formáte PDF po kliknutí na obrázok alebo TU. Kvalita obrázku umožňuje jeho tlač v rônych formátoch (A4, A3 a pod.).

Vo formáte jpg, ktorý je vhodný pre využitie napr. na webe a sociálnych sieťach si ho môžete stiahnuť TU.Informačný materiál pre obce č. 8. (28.9.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie a informačné aktivity.

Na nižšie uvedených linkoch si môžete stiahnuť nový informačný leták "Nehádžme všetko do jedného vreca" a prvý diel z video série "Výzva (nie len) pre šikovných". Video seriál zameraný na podporu triedenia a recyklácie komunálneho odpadu je využiteľný pre vekovú kategóriu materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Okrem vyššie uvedených materiálov sme pre základné školy pripravili (tradičnú) súťaž o motív vianočnej pohľadnice NATUR-PACK, ktorú sme v tomto roku rozšírili aj o motív komiksu. Spoločnou témou je Vianoce a recyklácia. Termín na odovzdanie diel je 31.10.2017, všetky pokyny nájdete v informačnom plagátiku, ktorý nájdete TU.


Informačný leták si môžete stiahnuť vo formáte PDF TU.

Informačný leták si môžete stiahnuť vo formáte JPG TU a TU.

Motivačné video - 1.diel seriálu Výzva (nie len) pre šikovných, si môžete stiahnuť TU a pozrieť

na našom našej youtube stránke TU.


Informačný materiál pre obce č. 7. (9.6.2017)

NATUR-PACK pripravil pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pre partnerské samosprávy informačný plagátik zameraný na motiváciu občanov k stláčaniu obalových odpadov. Týmto jednoduchým spôsobom je možné prispieť k podstatnému zvýšeniu efektivity triedeného zberu v obciach. Informačný materiál môžu partnerské samosprávy bez obmedzení použiť na vlastných webových stránkach, alebo v tlačených periodikách.