Partneri

  • Od roku 2011 je Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE našim partnerom pre zabezpečovanie vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl, predovšetkým v oblasti Bratislavy. Od septembra 2017 DAPHNE zabezpečuje zážitkovú ekovýchovu aj v priestoroch ekovýchovného centra bratislavskej spaľovne odpadov tzv. OLOcentrum. Viac o vzdelávacích aktivitách na stránkach DAPHNE.