CZY WIECIE, że

Metale Do wyrobu 1 tony stali z materiałów pochodzących z recyklingu zużyjemy o 1,5 tony mniej rudy żelaza, węgla o 1/2 tony, wody o 40% i energii o 75%. Zanieczyszczenie atmosfery zmniejszy się o 86%, zanieczyszczenie wody o 97%, a odpady wydobywcze o 97%?

NEWS


Archive