Referencie

 • Mesto Rimavská Sobota je zmluvným partnerom OZV NATUR-PACK. Sme presvedčení, že partnerstvo s touto organizáciou bolo dobrým rozhodnutím. Radi budeme v spolupráci na zlepšovaní úrovne triedeného zberu, ako aj vzdelávania verejnosti pokračovať.

  Osobitne vyzdvihujeme spoluprácu s mestom pri mimoškolských akciách ku Dňu Zeme, aktivitách pre školy a pravidelné poskytovanie informácií o zmenách legislatívy v odpadovom hospodárstve.

   

                                  JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota

 • Spoluprácu s OZV NATUR-PACK pri triedenom odpade v našom mikroregióne Terchovská dolina hodnotím na dobrej úrovni a pevne verím, že táto spolupráca bude pokračovať aj do budúcna.

   

                                   PhDr. Peter Vajda,  Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

 • Dovoľte mi poďakovať sa Vašej spoločnosti NATUR-PACK a.s. za doterajšiu spoluprácu v oblasti triedeného zberu odpadov, za pomoc pri nastavovaní a zlepšovaní systémov zberu.

  Chceme sa poďakovať za pravidelné informácie o zmenách v legislatíve. Vysoko hodnotím profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov.

  Mgr. Igor Hus, primátor mesta Turčianske Teplice

 • Rozhodnutie spolupracovať so spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov, ako aj prínos vo vzdelávacích aktivitách s programami na vzdelávanie materských, základných škôl i samotných samospráv (Interaktívny softvér Neodpadni z odpadov, seriál Nehádžme všetko do jedného vreca a pod.). Tiež vysoko hodnotíme pravidelné zasielanie informačných materiálov o zmenách v legislatíve týkajúcej sa odpadov.

  JUDr. Matúš Mních, starosta obce