Referencie

 • Dovoľte mi poďakovať sa Vašej spoločnosti NATUR-PACK a.s. za doterajšiu spoluprácu v oblasti triedeného zberu odpadov, za pomoc pri nastavovaní a zlepšovaní systémov zberu.

  Chceme sa poďakovať za pravidelné informácie o zmenách v legislatíve. Vysoko hodnotím profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov.

  Mgr. Igor Hus, primátor mesta Turčianske Teplice

 • Rozhodnutie spolupracovať so spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov, ako aj prínos vo vzdelávacích aktivitách s programami na vzdelávanie materských, základných škôl i samotných samospráv (Interaktívny softvér Neodpadni z odpadov, seriál Nehádžme všetko do jedného vreca a pod.). Tiež vysoko hodnotíme pravidelné zasielanie informačných materiálov o zmenách v legislatíve týkajúcej sa odpadov.

  JUDr. Matúš Mních, starosta obce

 • Oceňujeme predovšetkým ochotu konzultovať a komunikovať pri riešení úloh mesta v oblasti zberu vyhradených prúdov komunálnych odpadov. Zároveň chceme vyzdvihnúť aktivity v oblasti informovanosti širokej verejnosti, predovšetkým práce v oblasti environmentálnej výchovy na našich školách.

  Aj napriek skutočnosti, že zavádzanie oblasti zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je náročnou úlohou, želáme Vašej spoločnosti veľa úspechov a čo najviac spokojných klientov v oblasti zabezpečovania združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov.

  Ing. Pavol Lazúr, riaditeľ magistrátu mesta Košice