Dotazník pre partnerské samosprávy OZV NATUR-PACK

OZV NATUR-PACK pripravila v súvislosti so snahou zlepšiť súčinnosť partnerských samospráv na vzdelávacích aktivitách osobitný dotazník.

Vzdelávanie verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o predchádzaní vzniku odpadov, triedení a recyklácii odpadov je jednou zo zákonných povinností OZV i samospráv. Pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov v tejto oblasti je nevyhnutná spolupráca samospráv a ich OZV.

Dotazník nájdete po kliknutí SEM.