Environmentálne poradenstvo pre obce

Veľmi radi Vám pomôžeme so spracovaním dokumentov:

  • Program obce,
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z.,
  • Nastavenie odpadového hospodárstva obce.

V prípade záujmu o environmentálne poradenstvo nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese office@naturpack.sk.