Centrum environmentálnej výchovy KOSIT v Košiciach

NATUR-PACK je dlhoročným partnerom zberovej spoločnosti KOSIT a od roku 2016 participuje na nákladoch spojených s prepravou škôl do Centra environmentálnej výchovy, kde prebiehajú ekovýchovné programy a exkurzie, podobne ako je tomu v bratislavskom OLO Centre, viac informácií nájdete na stránke www.kosit.sk. V roku 2017 sme so zberovou spoločnosťou KOSIT spolupracovali aj na iných aktivitách a obecných podujatiach (napr. Dni mestských podnikov).

V roku 2017 absolvovalo ekovýchovu 5 547 detí prevažne základných škôl.